Pogosti izdelki

 

Regulator diferenčnega tlaka in omejevalnik volumskega pretoka tip 42-34 in 42-38

Ventil brez pomožne energije je uporaben za regulacijo diferenčnega tlaka in omejevanje volumskega pretoka v sistemih daljinskega ogrevanja z indirektnim priklopom, obsežnih cevnih sistemih in industrijskih aplikacijah. Regulator je sestavljen iz pogona in ventila, na katerem se nastavi pretok. Regulacija diferenčnega tlaka pa se vrši glede na nastavljeno vrednost na pogonu. Obstajata dve različici ventila, tip 42-34 (z nastavljivim diferenčnim tlakom na pogonu) in tip 42-38 (z fiksnim diferenčnim tlakom na pogonu).

Preberi več

Regulator volumskega pretoka in diferenčnega tlaka tip 42-37 in 42-39

Regulator volumskega pretoka in diferenčnega tlaka za uporabo v sistemih daljinskega ogrevanja in v obsežnih ogrevalnih sistemih. Primerni za več vrst medijev: vodo, mešanice glikola in vode (do 30%), vodno paro kot tudi za druge tekočinske, plinske in parne medije; v specialnih izvedbah primerni tudi za olje. Regulator se lahko vgradi tako v povratek primarja (tip 42-37), kot tudi v dovod primarja (tip 42-39).

Preberi več

Regulator diferenčnega tlaka tip 45-1 in 45-2 ter tip 45-3 in 45-4

Regulatorji diferenčnega tlaka so posebno primerni za sisteme daljinskega ogrevanja (po DIN 4747 standardu), kot tudi za obsežne cevne sisteme in industrijska postrojenja. Primerni so za vodne in ostale tekočinske medije kot tudi za plinske, kateri ne povzročijo rjavenja materiala. Ventili so tudi v posebnih primerih primerni za oljne medije. Regulatorje je možno vgraditi tako na dovod primarja (tip 45-1 in 45-2), kot tudi v povratek primarja (tip 45-3 in 45-4). 

Preberi več

Prelivni ventil tip 41-73

Prelivni ventil za nastavljive vrednosti od 25 mbar do 28 bar uporaben v industrijskih aplikacijah kot tudi v ogrevalnih omrežjih. Regulator brez pomožne energije, ki je nezahteven za vzdrževanje. Tesnjenje med stožcem in sedežem je skoraj brez trenja, za boljše tesnjenje pa se lahko uporabi tudi stožec z mehkim tesnjenjem. Regulator ima tudi možnost zamenjave pogona in vzmeti.

Preberi več

Reducirni ventil tip 44-2 in varnostno zaporni ventil z vgrajenim reducirnim ventilom tip 44-3

Reducirni ventil in varnostno zaporni ventil za varovanje sistemov daljinskega ogrevanja. Reducirni ventil tip 44-2 je sestavljen iz ventila in pogona z eno delujočo membrano. Na varnostno zaporni ventil tip 44-3 z vgrajenim reducirnim ventilom pa je prirejen pogon z dvema membranama tako, da regulator še vedno deluje, če ena membrana poči. Ventila sta primerna za vodo in v posebnih izvedbah ventila za olje. Ventil tip 44-3 je  TÜV tipsko testiran (za vodo).

Preberi več

Reducirni ventil tip 44-0B in tip 44-1B ter Prelivni ventil tip 44-6B

Ventili uporabni v sistemih daljinskega ogrevanja kot tudi v industrijskih aplikacijah. Ne potrebujejo pomožne energije in so lahki za vzdrževanje. Imajo široko območje nastavitve in enostavno nastavitev željenega tlaka. Ventili so primerni za vodne, plinske in parne (tip 44-0B in 44-6B) medije. Ventili možni tudi v posebnih izvedbah z z oljeodpornimi notranjimi deli, reducirane kvs vrednosti, itd.. Ventili so dobavljivi z notranjim navojem ali s prirobničnim ohišjem (DN15, DN25, DN40 in DN50).

Preberi več

Prelivni ventil tip 44-7 in varnostno prelivni ventil tip 44-8

Ventili se uporabljajo za zaščito sistemov daljinskega ogrevanja. Ventil je sestavljen iz reducirnega ventila in pogona z eno membrano (tip 44-7) oziroma z dvema membranama (tip 44-8), kateri lahko brezmoteno nadaljuje s svojim delovanjem, če se mu ena membrana poškoduje. Ventil tip 44-8 je tudi TÜV tipsko testiran za sisteme z vodo.

Ventili tudi v posebnih izvedbah: specialne kvs vrednosti za DN 15, oljeodpornimi notranjimi deli, itd..

Preberi več

Tripotni regulacijski ventil/Elektični krmilnik z pogonom tip 3226/5757, 3226/5757-7, 3226/5724, 3226/5725

Električni krmilnik za ogrevanje ali pripravo sanitarne vode z motornim pogonom in tripotnim regulacijskim ventilom za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter procesno tehniko. Kombinirana naprava je primerna za majhne podpostaje za daljinsko ali biomasno ogrevanje. Izvedba ventila je možna kot mešalni ali delilni ventil. V ohišje pogona je vgrajen krmilnik, ki je prednastavljen za uporabo v aplikacijah ogrevanja ali v aplikacijah za sanitarno vodo. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo programske opreme TROVIS VIEW. 

Preberi več

Prehodni regulacijski ventil/Elektični krmilnik z pogonom tip 3222/5757, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725

Električni krmilnik za ogrevanje ali pripravo sanitarne vode z motornim pogonom in prehodnim regulacijskim ventilom za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter procesno tehniko. Kombinirana naprava je primerna za majhne podpostaje za daljinsko ali biomasno ogrevanje. V ohišje pogona je vgrajen krmilnik, ki je prednastavljen za uporabo v aplikacijah ogrevanja ali v aplikacijah za sanitarno vodo. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Prehodni temperaturni regulator tip 4u s prirobničnim ohišjem

Temperaturni regulator s prehodnim ventilom za aplikacije hlajenja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator ne potrebuje pomožne energije in ni zahteven za vzdrževanje. Regulator je sestavljen iz tlačno razbremenjenega ventila, vmesnega kosa in regulacijskega termostata s temperaturnim tipalom, na katerem se nastavi želena temperatura.

Preberi več