Reducirni ventil tip 44-2 in varnostno zaporni ventil z vgrajenim reducirnim ventilom tip 44-3

 

Reducirni ventil in varnostno zaporni ventil za varovanje sistemov daljinskega ogrevanja. Reducirni ventil tip 44-2 je sestavljen iz ventila in pogona z eno delujočo membrano. Na varnostno zaporni ventil tip 44-3 z vgrajenim reducirnim ventilom pa je prirejen pogon z dvema membranama tako, da regulator še vedno deluje, če ena membrana poči. Ventila sta primerna za vodo in v posebnih izvedbah ventila za olje. Ventil tip 44-3 je  TÜV tipsko testiran (za vodo).


Imenski premer: DN 15 do DN 50;

Imenski tlak: PN 25;

Temperaturno območje: tekočine do 150°C in negorljivi plini do 80°C;

Območje nastavitve: 0,5 do 10,5 bar;

 

Ventil zapira, ko tlak za ventilom narašča.