Pogosti izdelki

 

Digitalni regulator za ogrevanje in daljisnko ogrevanje TROVIS 5576

Krmilnik za ogrevanje in daljinsko ogrevanje-hlajenje TROVIS 5576 za vremensko odvisno regulacijo ogrevanja dveh regulacijskih krogov in kroga sanitarne vode z možnostjo razširitve na več krogov s povezavo regulatorjev preko vodila naprav. Krmilnik s komunikacijo za CNS nadzor preko Modbus RTU protokola in možnostjo nadgraditve z M-Bus komunikacijo za priklop do treh kalorimetrov. Krmilnik ima prednastavljenih cca. 100 primerov postrojenj, do katerih imamo dostop in so lahko nastavljivi.

Preberi več

Legendarni krmilnik - digitalni regulator ogrevanja TROVIS 5579

Regulator ogrevanja TROVIS 5579 je eden izmed naj inteligentnejših krmilnikov kot tudi eden izmed najpogosteje uporabljenih krmilnikov na evropskem tržišču. Krmilnik samodejno skrbi za optimalno porabo energije v vašem ogrevnem sistemu. Poskrbi lahko za regulacijo toplotne postaje, regulacijo kotlovskega ogrevanja, regulacijo sanitarne vode, regulacijo solarnega kolektorja, za urnike in vodenje črpalk sistema kot je npr. obtočna, cirkulacijska črpalka, itd..  To je le nekaj lastnosti, ki jih nudi regulator 5579. S priklopom na WEBixy pa boste imeli neprekinjen on-line dostop do podatkov vašega ogrevnega sistema in porabe od kjerkoli preko interneta.

Preberi več

Web Modul TROVIS 5590

Web Modul - WEBixy je vmesnik za oddaljeno upravljanje komunikacijskih regulatorjev serije TROVIS 5500 z možnostjo arhiviranja in alarmiranja preko standardnih spletnih brskalnikov (Explorer, Firefox, itd.). Grafična slika postrojenja in priključenih naprav na regulatorju je prosto nastavljiva in se lahko individualno izdela za naročnika. Grafična slika postrojenja nam omogoča vključitev temperaturnih vrednosti, simbolov in stikal, katera lahko uporabljamo, upravljanje z urniki, itd.. Dostop je zaščiten s štirimi nivojskimi gesli.

Preberi več

Električni krmilnik za pretočno pripravo sanitarne vode tip 5724 z motornim pogonom brez varnostno funkcijo ali tip 5725 z motornim pogonom z varnostno funkcijo

Električni pogon z vgrajenim digitalnim krmilnikom brez ali z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ventil, v kombinaciji z ventilom tipa 3222N, 3222, 3226, 3260, 2488N in 2488, se uporablja za pretočno pripravo sanitarne vode v manjših in srednjih stanovanjskih enotah, ki so priključene na daljinsko ogrevanje. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo konfigurirne in parametrirne programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Električni krmilnik za ogrevanje tip 5725-7 z motornim pogonom z varnostno funkcijo

Električni pogon z vgrajenim digitalnim krmilnikom z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ventil, v kombinaciji z ventilom tipa 3222N, 3222, 3226, 3260, 2488N in 2488 se uporablja v manjših in srednjih sistemih za regulacijo enega ogrevalnega kroga glede na zunanjo temperaturo ali glede na nastavljeno sobno temperaturo. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo konfigurirne in parametrirne programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Električni krmilnik za pretočno pripravo sanitarne vode tip 5757 z motornim pogonom

Električni pogon z vgrajenim digitalnim krmilnikom v kombinaciji z ventilom tipa 3222N, 3222, 3226, 3260, 2488N in 2488 se uporablja za pretočno pripravo sanitarne vode v manjših in srednjih stanovanjskih enotah, ki so priključene na sisteme daljinskega ogrevanja. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo konfigurirne in parametrirne programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Električni krmilnik za ogrevanje tip 5757-7 z motornim pogonom

Električni pogon z vgrajenim digitalnim krmilnikom v kombinaciji z ventilom tipa 3222N, 3222, 3226, 3260, 2488N in 2488 se uporablja v manjših in srednjih sistemih za regulacijo enega ogrevalnega kroga glede na zunanjo temperaturo ali glede na nastavljeno sobno temperaturo. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo konfigurirne in parametrirne programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Programska oprema TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Enotna programska oprema za zagon, konfiguriranje in upravljanje različnih naprav SAMSON z možnostjo medsebojnega komuniciranja. TROVIS VIEW deluje v Windows okolju in lahko preko povezovalnega kabla med napravo in PC-jem neposredno komuniciramo z regulatorji, pogoni, itd..  Uporablja se tudi za arhiviranje, izpis in preverbo zagonskih in/ali servisnih storitev.

Preberi več

Regulator za daljinsko ogrevanje TROVIS 5475

Regulator daljinskega in centralnega ogrevanja TROVIS 5475 je legendarni krmilnik, ki je v 10-tisočih vgrajen v sisteme daljinskega ogrevanja v Munchnu, Berlinu, Krefeldu, itd. in seveda tudi v Ljubljani in ostalih slovenskih mestih. Krmilnik iz leta 1991 ima dolgo tradicijo in je bil nadgrajen z novo generacijo serije 5575, ki je aktualna za današnjo prodajo.

Preberi več