Pogosti izdelki

 

Električni regulacijski ventili 3260/3274, 3260/3374 in pnevmatski regulacijski ventili 3260/3372, 3260-1, 3260-7

Regulacijski ventili so namenjeni za uporabo kot mešalni ali razdelilni ventili v strojegradnji ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Tripotni ventil v kombinaciji z več vrstami regulacijskih motornih pogonov in v kombinacijami s pnevmatskimi regulacijskimi pogoni.

Preberi več

Tripotni električni regulacijski ventili tip 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 in pnevmatski regulacijski ventili tip 3226/2780-1, 3226/2780-2

Regulacijski ventil je namenjen za uporabo kot mešalni ali delilni ventil, za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Na ventil je možno pritriditi različne pogone za različne obratovalne pogoje (pogon brez ali z varnostno funkcijo - pogonski drog noter/ven). Posebna izvedba ventila po DVGW normah.

Preberi več

Prehodni električni regulacijski ventil tip 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 in pnevmatski regulacijski ventil tip 3222/2780-1, 3222/2780-2

Regulacijski ventil je namenjen za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Izvedbe priključkov na ventilu so lahko notranji navoj, zunanji navoj ali prirobnično ohišje. Ventil ima možnost kombiniranja z več pogoni tako električnimi kot tudi z pnevmatskimi. Električni pogoni so lahko brez ali z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ali odpre ventil.

Preberi več

Prehodni električni regulacijski ventil tip 3222N/5857

Regulacijski ventil je namenjen za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ventil je primeren tudi za vgradnjo v industrijske aplikacije. Izvedbe priključkov na ventilu so lahko notranji navoj, zunanji navoj ali z navojnimi prirobnicami.

Preberi več

Prehodni električni regulacijski ventil tip 3213/5857, 3213/5824 in tip 3214/5824, 3214/3374, 3214/3274 in pnevmatski regulacijski ventil tip 3213/2780 in tip 3214/2780-2

Regulacijski ventil s prirobničnim ohišjem namenjen za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ventil je prav tako primeren za industrijske aplikacije. Ventil ima možnost kombiniranja z več pogoni tako električnimi kot tudi z pnevmatskimi. Električni pogoni so lahko brez ali z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ali odpre ventil.

Preberi več

Električni pogon brez varnostne funkcije tip 5824 in električni pogon z varnostno funkcijo tip 5825

Električni regulacijski pogon za regulacijske ventile ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije ter procesne tehnike in industrijska energetska omrežja. Zlasti primeren je za montažo na regulacijske ventile tipa 3222, 3213, 3214, 3226, 3260 V2001, kot tudi za kombinirane regulatorje brez pomožne energije (z regulacijo diferenčnega tlaka in volumskega pretoka) tip 2487...2495, ter 42-36E in 42-37E. Pogoni so izvedeni tako brez varnostne funkcije kot tudi z varnostno funkcijo.

Preberi več

Centralna odčitovalna enota M-Bus števcev TROVIS 5488

TROVIS 5488 se uporablja v omrežjih ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije za vključitev števcev na vodilo M-Bus in impulznih števcev v nadzorni sistem. Gateway M-Bus merilnik pretvori brane ali shranjene podatke v Modbus podatke, kar omogoča merilnikom, da se jih vgradi v centralni nadzorni sistem (CNS). Nanj lahko priklopimo do 32 števcev skladno z EN 1434-3. Dodatno je naprava opremljena še z 16 vhodi za štetje impulzov, tako da nanj lahko priklopimo še vodomere.

Preberi več

Programabilni krmilnik (PLC) TROVIS 5571

PLC regulator izveden kot prostonastavljiv regulator za poljubno aplikacijo ali prednaložen z aplikacijami za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo, vodenje aplikacije s toplotno črpalko in postrojeni z več kombiniranimi kotli.

 

Funkcije:

 

- Prostoprogramabilen po IEC 61131 s programom IsaGraf;

- 6 programskih jezikov;

- Popolnoma grafičen osvetljen zaslon z udobnim vnosnim in besedilnim prikazom;

- Predizdelane standardne funkcije/funkcijski bloki;

- Univerzalni vhodi z možnostjo ločenega konfiguriranja;

- Kalibriranje tipal za vsak vhod za tipalo;

- Modbus komunikacija s pomočjo nadrejene Modbus in podrejene Modbus funkcije;

- Priključitev Modbus podrejene enote, tudi prek modema (RS-232);

- Komunikacija po števčnem vodilu (M-bus) z do tremi števci.

 

 

Preberi več

Sobni regulator za posamično regulacijo 5572

Digitalni regulator za regulacijo sobne temperature posameznega prostora z ogrevanjem in hlajenjem.

Lastnosti:

 

- Neposreden dostop do načinov obratovanja: samodejno obratovanje - časi rabe - časi nerabe;

- Prikaz zahtevane sobne vrednosti in izmerjene sobne temperature med obratovanjem;

- Ločeno izbiranje treh časov rabe za vsak posamezni dan v tednu;

- Počitniški program z lastno zahtevano vrednostjo;

- Parametriranje in konfiguriranje neposredno na napravi ali s pomočjo postaje za upravljanje in spremljanje;

- Komunikacija prek Modbus vmesnika za integracijo v sistemsko tehniko TROVIS 5500;

- Dobavljiva razširitvena naprava za kompleksne regulacijske funkcije.

 

Preberi več

Digitalni regulator za ogrevanje in daljinsko ogrevanje TROVIS 5575

Krmilnik za ogrevanje in daljinsko ogrevanje-hlajenje TROVIS 5575 za vremensko odvisno regulacijo ogrevanja dveh regulacijskih krogov in kroga sanitarne vode z možnostjo razširitve na več krogov s povezavo regulatorjev preko vodila naprav. Krmilnik ima prednastavljenih cca. 100 primerov postrojenj, do katerih imamo dostop in so lahko nastavljivi. Krmilnik se lahko nastavi tudi preko programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več