Pogosti izdelki

 

Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom z varnostno funkcijo tip 3241/3374 in z elektrohidravličnim pogonom z varnosnto funkcijo tip 3241/3274

Regulacijski ventili s širokim spektrom uporabe za strojegradnjo ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ohišje ventila je lahko narejeno iz sive, nodularne, jeklene ali korozijsko obstojne jeklene litine in tudi kovanega jekla. Na regulacijski ventil je prigrajen elektromotorni ali elektrohidravlični pogon, ki v primeru prekoračitve temperature ali tlaka v ogrevalnih sistemih zapre ventil. Ventil z pogonom je tipsko preizkušen po DIN 32730.

Preberi več

Prehodni regulacijski ventil tip 3241 in tripotni regulacijski ventil tip 3244 z elektrohidravličnim pogonom 3274 brez varnostne funkcije

Regulacijski ventili s širokim spektrom uporabe za strojegradnjo ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Tripotni ventil je možen kot mešalni ali delilni ventil. Ohišje tripotnega ventila je lahko narejeno iz sive, jeklene ali korozijsko obstojne jeklene litine, ohišje prehodnega ventila pa je tudi iz modularne litine ali kovanega jekla. Na regulacijski ventil je prigrajen elektrohidravlični pogon brez varnostne funkcije.

Preberi več

Regulatorji diferenčnega tlaka ali volumskega pretoka z dodatnim električnim pogonom tip 2488/5857, 2488/5824, 2488/5825, 2488/5757 in tip 2487/5825

Regulator brez pomožne energije za regulacijo temperature in volumskega pretoka in/ali diferenčnega tlaka v sistemih ogrevanja in hlajenja, kombiniran z elektomotornim pogonom. Posebno primeren za vgradnjo v toplotne postaje v sistemih daljinskega kot tudi biomasnega ogrevanja. Priporočljiva je vgradnja v povratek primarja. Regulatorji so nezahtevni za vzdrževanje. Primerni za vodo in druge kapljevite medije.

Preberi več

Kombinirani količinski in temperaturni regulator tip 2488N z električnim pogonom tip 5857

Regulator brez pomožne energije za regulacijo temperature in volumskega pretoka v sistemih ogrevanja in hlajenja, kombiniran z elektomotornim pogonom. Posebno je primeren za vgradnjo v toplotne postaje v sistemih daljinskega kot tudi biomasnega ogrevanja. Priporočljiva je vgradnja v povratek primarja. Regulatorji so nezahtevni za vzdrževanje. Primerni za vodo in druge kapljevite medije.

Preberi več

Prehodni temperaturni regulator tip 1 s prirobničnim ohišjem

Temperaturni regulator s prehodnim ventilom za aplikacije ogrevanja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator ne potrebuje pomožne energije in je nezahteven za vzdrževanje. Regulator je sestavljen iz tlačno nerazbremenjenega ventila in regulacijskega termostata s temperaturnim tipalom, na katerem se nastavi željena temperatura. Regulator je tipsko preizkušen kot temperaturni regulator (TR), temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW) ali kot varnostni temperaturni omejevalnik (STB).

Preberi več

Prehodni temperaturni regulator tip 1u

Temperaturni regulator s prehodnim ventilom za aplikacije hlajenja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator ne potrebuje pomožne energije in ni zahteven za vzdrževanje. Regulator je sestavljen iz regulacijskega ventila, vmesnega kosa in regulacijskega termostata s temperaturnim tipalom, na katerem se nastavi željena temperatura. Ventil je tipsko preizkušen po DIN EN 14597.

Preberi več

Prehodni temperaturni regulator tip 4 s prirobničnim ohišjem

Temperaturni regulator s prehodnim ventilom za aplikacije ogrevanja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator ne potrebuje pomožne energije in ni zahteven za vzdrževanje. Regulator je sestavljen iz tlačno razbremenjenega ventila in regulacijskega termostata s temperaturnim tipalom, na katerem se nastavi željena temperatura. Regulator je tipsko preizkušen kot temperaturni regulator (TR), temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW) ali kot varnostni temperaturni omejevalnik (STB).

Preberi več

Električni pogon ventilov SAMSON tip 5857

Najmanjši pogon z inteligentnim digitalnim ali klasičnim trotočkovnim signalom tip 5857. Električni regulacijski pogon je namenjen za regulacijske ventile ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Pogon je primeren zlasti za montažo na regulacijske ventile tipa 3213, 3222, 3226, 3260 in za kombinirane regulatorje brez pomožne energije (z regulacijo diferenčnega tlaka in volumskega pretoka) tip 2488, pri čemer velja poudariti, da gre za ventile do dimenzije DIN25.

Preberi več

Elektrohidravlični pogon regulacijskih ventilov SAMSON tip 3274 -11 do -23

Regulacijski pogon za vodenje regulacijskih ventilov. Elektrohidravlični hodni pogoni so krmiljeni z električnimi regulacijskimi napravami s tritočkovnim ali zveznim izhodnim signalom.

 

Regulacijske sile do 7300 N.

Imenski hodi 15 in 30 mm.

 

Posebno primeren za vgradnjo na regulacijske ventile serije 240 in 250 ter ventile tip 3214, 3260 ter za kombinirane regulatorje brez pomožne energije tip 42-36E.  Z različnimi ventili Samson tipsko preizkušen po DIN 32730.

Preberi več

Električni regulacijski ventili 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274 in pnevmatski regulacijski ventili 3260/2780, 3260/3372, 3260-1, 3260-7 Tripotni venttil tip 3260

Regulacijski ventili je namenjen za uporabo kot mešalni ali razdelilni ventili v strojegradnji ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Tropotni ventil v kombinaciji z več vrstami regulacijskih motornih pogonov in v kombinacijami s pnevmatskimi regulacijskimi pogoni.

Preberi več