Pogosti izdelki

 

Regulatorji volumskega pretoka in diferenčnega tlaka tip 2487, 2489, 2491, 2494 in 2495 z elektromotornim pogonom 5824 ali 5825

Regulator brez pomožne energije za regulacijo temperature in volumskega pretoka ter diferenčnega tlaka v sistemih ogrevanja in hlajenja, kombiniran z elektomotornim pogonom. Posebno primeren za vgradnjo v toplotne postaje v sistemih daljinskega kot tudi biomasnega ogrevanja. Priporočljiva je vgradnja v povratek primarja. Regulatorji so nezahtevni za vzdrževanje. Primerni za vodo in druge kapljevite medije.

Preberi več

Protizmrzovalni termostat za klimo tip 5312-2

Protizmrzovalni termostat se uporablja kot temperaturni nadzornik (TM) v zračnih ceveh, po katerih se pretakajo plini, ki niso korozivni. Termostat ima široko nastavljivo območje, katero je lahko nastavljivo preko vijaka. Kapilara je narejena iz bakra in je že napolnjena s plinom. V primeru poškodbe kapilare temperatura termostata pade pod nastavljeno vrednost.

Preberi več

Sobna krmilna naprava Trovis 5570

Naprava se priklopi preko vodila naprav na krmilnik in se uporablja za merjenje sobne temperature in za daljinsko upravljanje regulacijskega kroga. Ima možnost direktnega dostopa do načinov obratovanja, prikaza sobne temperature in regulatorjeve zunanje temperature, nastavitev bistvenih parametrov ogrevalnega kroga iz sobne krmilne naprave, v podrobnostih: dnevna in nočna želena vrednost, časovni intervali delovanja ogrevalnih krogov, čas - zabave.

Preberi več

Hitroodzivno temperaturno tipalo tip 5207-60 s Pt 1000 merilnim členom

Hitroodzivno temperaturno tipalo, s širokim temperaturnim merilnim območjem, za merjenje hitro se spreminjajočih se sprememb temperature v sistemih s prenosniki toplote in pri pretočni pripravi sanitarne vode.Temperaturna tipala imajo Pt 1000 merilni upor po DIN EN 60751. Temperaturno tipalo je preprosto za vgradnjo in ne potrebuje kalibriranja.

Preberi več

Regulator diferenčnega tlaka tip 45-1N in tip 45-3N

Regulatorji diferenčnega tlaka so posebno primerni za sisteme daljinskega ogrevanja, kot tudi za obsežne cevne sisteme. Primerni so za vodne in ostale tekočinske medije kot tudi za negorljive plinske medije. Regulatorje je možno vgraditi tako na dovod primarja (tip 45-1N), kot tudi v povratek primarja (tip 45-3N).

Preberi več

Hitroodzivno temperaturno tipalo tip 5207-61, 5207-64 in 5207-65 s Pt 1000 merilnim členom

Hitroodzivno temperaturno tipalo, s širokim temperaturnim merilnim območjem, za merjenje hitro se spreminjajočih se sprememb temperature v sistemih s prenosniki toplote in pri pretočni pripravi sanitarne vode.Temperaturna tipala imajo Pt 1000 merilni upor po DIN EN 60751. Temperaturno tipalo je preprosto za vgradnjo in ne potrebuje kalibriranja.

Preberi več

Komunikacijske komponente, gradniki in elementi za centralni nadzorni sistem (CNS), omrežja za daljinski nadzor in upravljanje (SCADA sistemi)

Komponente za vgradnjo in prenos signala v razvejanih komunikacijskih sistemih (daljinskega ogrevanja, objektov in avtomatizacije stavb) z možnostjo arhiviranja in alarmiranja preko standardnih spletnih brskalnikov, za sestavo in prenos signala med povezanimi regulatorji, za ojačitev, deljenje in pretvorbo signala ter za varovanje pred prenapetostjo (udar strele, itd.). Lahko se vežejo na vse TROVIS naprave serije 5100, 5400, 5500 in avtomacijske sisteme 6400.

Preberi več

Enojni varnostni termostat tip 5343 (STW), 5344 (TR) in 5345 (STB) in dvojni varnostni termostat tip 5347 (TR/STB), 5348 (TR/STW) in 5349 (STW/STB)

Za regulacijo temperature v sistemih ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Enojni termostati so uporabni kot temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW), temperaturni regulator (TR) ali varnostno temperaturni omejevalnik (STB) in dvojni varnostni termostati uporabni kot kombinacija temperaturnega regulatorja in varnostno temperaturnega omejevala (TR/STB) ali temperaturni regulator in varnostno temperaturni nadzornik (TR/STW) oziroma kot kombinacija varnostno temperaturnega nadzornika in varnostno temperaturnega omejevala (STW/STB).Termostati so tipsko preizkušeni po DIN EN 14597.

Preberi več

Temperaturna tipala tip 5207 do 5277 z merilnimi upori Pt 1000

Tipala za zajem vrednosti temperature v sistemih za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Izvedbe z merilnimi upori Pt 1000. Uporabljajo se v odvisnosti od tipa za merjenje zunanje in notranje temperature, merjenje temperature predtoka in povratka v sistemih daljinskega, biomasnega in solarnega ogrevanja ter v sistemih za pripravo sanitarne vode. V to skupino sodijo tudi prostorske enote in daljinski nastavljalniki, za merjenje temperature v prostoru z nastavljanjem željenega obratovanja in temperature v prostoru.

Preberi več

Regulator volumskega pretoka brez pomožne energije tip 45-9 N

Regulator volumskega pretoka za lokalne ogrevne sisteme in velike sisteme daljinskega ogrevanja. Primerni tudi za regulacijo pretoka v hišnih podpostajah, ki so priključene na sisteme daljinskega ogrevanja. Regulator je nezahteven za vzdrževanje, primeren za vodo in negorljive pline. Ima široko območje nastavitve volumskega pretoka.

Preberi več

Regulator volumskega pretoka brez pomožne energije tip 45-9

Regulator volumskega pretoka se uporablja v sistemih daljinskega ogrevanja, za večje ogrevalne sisteme in industrijska postrojenja, kot tudi za manjše hišne toplotne podpostaje. Primerni so tako za tekoče medije kot tudi za negorljive pline ter v posebnih izvedbah za olje. Regulator ne potrebuje dodatnega električnega napajanja in je nezahteven za vzdrževanje. Ima široko območje nastavitve pretoka.

Preberi več

Regulator volumskega pretoka brez pomožne energije tip 42-36

Regulator je primeren za vgradnjo v sisteme daljinskega ogrevanja, biomasnega ogrevanja, večje ogrevalne sisteme ter tudi za industrijska postrojenja. Regulator se lahko vgradi tako v predtok kot tudi v povratek primarja. Ventil je tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom iz CrNiMo jekla oziroma z EPDM razbremenilno membrano. Regulator je primeren za vodo, mešanico vode in glikola (do 30%), paro, pline ter druge medije, ki ne vplivajo na delovne parametre membrane.

Preberi več

Kombiniran regulator volumskega pretoka z dodatnim električnim pogonom tip 42-36E

Regulator brez pomožne energije za regulacijo temperature in volumskega pretoka v sistemih ogrevanja in hlajenja, kombiniran z elektomotornim pogonom. Posebno primeren za vgradnjo v toplotne postaje v sistemih daljinskega in biomasnega ogrevanja in druga večja ogrevalna omrežja ter za industrijske aplikacije. Kombiniran z električnim pogonom, ki se uporablja za prenos regulacijskega signala iz krmilnika. Regulator se lahko vgradi tako v predtok kot tudi v povratek primarja. Regulator je nezahteven za vzdrževanje. Primeren za vodo in tudi druge kapljevite medije.

Preberi več

SCADA programska oprema za centralni nadzorni sistem (CNS), za upravljanje, nadzor, alarmiranje, vizualizacijo in datamining v HVAC sistemih in sistemih daljinskega ter biomasnega ogrevanja

SCADA programska oprema za centralni nadzorni sistem (CNS), za upravljanje, nadzor, alarmiranje, vizualizacijo in datamining v HVAC sistemih in sistemih daljinskega ter biomasnega ogrevanja.

 

Uporaba:

 

- Nadzor in upravljanje nad različnimi objekti;

- Optimizacija in energetsko učinkovito vodenje sistemov;

- Za alarmiranje, načrtovanje vzdrževanja in obračun;

- Za posredovanje in obdelavo podatkov za nadaljnjo obdelavo.

 

Preberi več

CNS Programska oprema za nadzor in upravljanje regulatorja preko osebnega računalnika - TROVIS 55VIEWER

Programska oprema za nadzor in upravljanje TROVIS krmilnikov - regulatorjev preko osebnega računalnika - TROVIS 55VIEWER. Centralni nadzorni sistem (skrajšano CNS) se uporablja za nadzor in upravljanje naprav iz računalnikov. 55VIEWER je program, ki pokriva priklop krmilnikov serije TROVIS 5500 in kmilnika SOL3 in WPR3. Njegova enostavnost zadošča za vse potrebe upravljanja manjših sistemov in tako zadošča za pokrivanje enostavnih aplikacij v HVAC sektorju.

Preberi več

Programska oprema TROVIS DATA LOGGING za vzorčenje, beleženje in obdelavo izmerjenih vrednosti

Uporaba:

- Analiza priključenega sistema za energetsko optimizacijo;

- Pregledovanje, spremljanje trendov;

- Dokumentiranje regulacijskih vrednosti;

- Analiza izmerjenih podatkov.

Preberi več

Digitalni regulator WPR 3 za postrojenja s TOPLOTNO ČRPALKO

Uporaba:

 

- Za regulacijo postrojenj izvedenih s toplotno črpalko z možnostjo komunikacije in prenosa informacij;

- Za vremensko odvisno vodenje grelnega kroga;

- Za kombinacijo s solarnimi kolektorji;

- Za pripravo sanitarne tople vode.

 

 

Preberi več

Digitalni regulator SOL 3-7 za postrojenja s SOLARNO ENERGIJO

Uporaba

 

- Za regulacijo postrojenj s sončnimi kolektorji z možnostjo komunikacije in prenosa informacij na nadrejeni sistem;

- Za vremensko odvisno vodenje grelnega kroga;

- Za hranjenje energije v zalogovniku;

- Za pripravo sanitarne tople vode;

- Za vodenje dodatnega vira energije.

 

 

Preberi več

Elektromotorni pogon - pogon regulacijskega ventila tip 3374

Elektromotorni pogon serije 3374 je namenjen za prigradnjo na regulacijske ventile SAMSON. Tritočkovni ali zvezni motorni pogon je primeren za prigradnjo na prehodne in tropotne regulacijske ventile serije 240, 250, V2001, kot tudi za ventile tip 3214, 3260 ter za kombinirane regulatorje brez pomožne energije tip 42-36E do dimenzije DN150. Pogon se posebej odlikuje v aplikacijah za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Uporaben je tudi v strojegradnji, industrijski energetiki in energetskih aplikacijah, kjer je uporabljano termo olje in/ali vodna para.

Preberi več

Merilec diferenčnega tlaka tip Media 6 in Media 6Z

Mikroprocesorsko krmiljen oddajnik za merjenje in prikazovanje diferenčnega tlaka med dovodom in povratkom, za merjenje padca tlaka na ventilih ali filtrih, za merjenje pretoka po metodi diferenčnega tlaka ali kakšne druge merjene spremenljivke v sistemu, kot je merjenje nivoja tekočine v tlačnih posodah, še posebej za kriogene ali utekočinjene pline. Merilnike se lahko enostavno nastavi s programsko opremo TROVIS VIEW.

Preberi več

Elektro-pnevmatski pozicioner ventila tip 3730-1

Elektro-pnevmatski pozicioner ventila tip 3730 je primeren za prigradnjo na pnevmatske pogone, zasučne pogone regulacijskih ventilov in pip. Enojno ali dvojno delujoč pozicioner z avto kalibracijo in samodejno adaptacijo na prirejeni ventil in regulacijski pogon.

Preberi več

Regulacijski ventil V2001 - Pnevmatski pogon, električni pogon - Večnamenski ventil SAMSON

Prehodni ventil tipa 3321 s pnevmatskim ali električnim pogonom je enostavnejša izvedba legendarnega 3241 high-tech ventila. Razlika pri izvedbi je v zožani ponudbi kvs vrednosti in raznolikosti ohišij, ki pa vseeno več kot zadostijo vsem zahtevam v strojegradnji in energetiki za kapljevinaste in plinaste medije ter aplikacijam z vodno paro.

V2001 je na voljo tudi v posebni izvedbi za termalna olja.

 

Preberi več

TROVIS 6493 Majhen in kompakten krmilnik za industrijo

Industrijski krmilnik, regulator tip TROVIS 6493. Krmilnik za vodenje enega procesnega kroga z možnostjo ročne nastavitve ali  nastavitve preko TROVIS VIEW programa za namen, konfiguracije in parametriranja ter protokoliranja za zagon krmilnika preko osebnega računalnika.

Preberi več

Regulator diferenčnega tlaka in omejevalnik volumskega pretoka tip 46-5 in 46-6

Ventil brez pomožne energije je uporaben za regulacijo diferenčnega tlaka in omejevanje volumskega pretoka v sistemih daljinskega ogrevanja z indirektnim priklopom, obsežnih cevnih sistemih in industrijskih aplikacijah. Regulator je sestavljen iz ventila, na katerem se nastavi pretok in pogon z membrano, ki regulira diferenčni tlak. Obstajata dve različici ventila, tip 46-6 (z nastavljivim diferenčnim tlakom na pogonu) in tip 46-5 (z fiksnim diferenčnim tlakom na pogonu).

Preberi več

Regulator volumskega pretoka in diferenčnega tlaka tip 46-7 in 47-5 ter tip 47-1 in 47-4

Regulator volumskega pretoka in diferenčnega tlaka v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja kot tudi v industrijskih aplikacijah. Primeren za vodo in negorljive tekočine in pline, v posebnih primerih za olje. Primeren za vgradnjo v povratek primarja (tip 46-7 in 47-5) ali v dovod primarja (tip 47-1 in 47-4).

Preberi več

Kombinirani količinski in temperaturni regulator tip 2488 z električnim pogonom

Regulator brez pomožne energije za regulacijo temperature in volumskega pretoka v sistemih ogrevanja in hlajenja, kombiniran z elektomotornim pogonom. Posebno primeren za vgradnjo v toplotne postaje v sistemih daljinskega kot tudi biomasnega ogrevanja. Priporočljiva je vgradnja v povratek primarja. Regulatorji so nezahtevni za vzdrževanje. Primerni za vodo in druge kapljevite medije.

Preberi več

Regulacijski ventil za nizko temperaturno ogrevanje z regulatorjem ogrevanja v pogonu tip 3222N / 5757

Namensko izdelan regulator ogrevanja kombiniran z regulacijskim pogonom za namen t.i. "nizko-temperaturnega daljinskega, biomasnega ogrevanja (nahwaerme). Regulacijska tehnika za en grelni ali za en krog sanitarne vode je neposredno integrirana v ohišje regulacijskega pogona. Kombinirana regulacijska naprava je prav tako namenjena za stanovanjske toplotne podpostaje in/ali biomasne podpostaje.

Preberi več

Temperaturni regulator s hidravličnim krmiljenjem tip 43-8N in 43-8

Regulacija temperature v pretočnih sistemih za pripravo sanitarne vode, še posebno v majhnih sistemih daljinskega ogrevanja za eno- in dvodružinsko hišo. Hitroodzivni termostat regulira temperaturo vode na željeno temperaturo, medtem ko hidravlično krmiljenje zapre ventil takoj, ko se poraba vode zaključi. Tako imamo toplo vodo vedno na voljo in ne pride do pregrevanja prenosnika toplote in do odlaganja vodnega kamna. Ventili so tipsko preizkušeni po DIN 3440.

Preberi več

Termostatski ventil tip 43-2 N

Termostatski ventil je uporaben za sisteme daljinskega in kotlovskega ogrevanja, v toplotnih postajah in drugih domačih ter industrijskih aplikacijah. Ventil je zlasti primeren za hišne podpostaje. Ventil brez pomožne energije, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Tipsko testiran po DIN 14597.

Preberi več

Regulator diferenčnega tlaka tip 42-24A in 42-24B

Regulacija diferenčnega tlaka v sistemih daljinskega ogrevanja, v velikih ogrevalnih sistemih kot tudi v industrijskih aplikacijah. Regulator regulira diferenčni tlak na podlagi nastavljene točke. Imajo široko območje nastavitve diferenčnega tlaka. Regulatorji delujejo brez pomožne energije in ne zahtevajo veliko vzdrževanja. Možnost vgradnje ventila na povratek primarja (tip 42-24A) ali na dovod primarja (tip 42-24B). 

Preberi več

Regulator diferenčnega tlaka in omejevalnik volumskega pretoka tip 42-34 in 42-38

Ventil brez pomožne energije je uporaben za regulacijo diferenčnega tlaka in omejevanje volumskega pretoka v sistemih daljinskega ogrevanja z indirektnim priklopom, obsežnih cevnih sistemih in industrijskih aplikacijah. Regulator je sestavljen iz pogona in ventila, na katerem se nastavi pretok. Regulacija diferenčnega tlaka pa se vrši glede na nastavljeno vrednost na pogonu. Obstajata dve različici ventila, tip 42-34 (z nastavljivim diferenčnim tlakom na pogonu) in tip 42-38 (z fiksnim diferenčnim tlakom na pogonu).

Preberi več

Regulator volumskega pretoka in diferenčnega tlaka tip 42-37 in 42-39

Regulator volumskega pretoka in diferenčnega tlaka za uporabo v sistemih daljinskega ogrevanja in v obsežnih ogrevalnih sistemih. Primerni za več vrst medijev: vodo, mešanice glikola in vode (do 30%), vodno paro kot tudi za druge tekočinske, plinske in parne medije; v specialnih izvedbah primerni tudi za olje. Regulator se lahko vgradi tako v povratek primarja (tip 42-37), kot tudi v dovod primarja (tip 42-39).

Preberi več

Regulator diferenčnega tlaka tip 45-1 in 45-2 ter tip 45-3 in 45-4

Regulatorji diferenčnega tlaka so posebno primerni za sisteme daljinskega ogrevanja (po DIN 4747 standardu), kot tudi za obsežne cevne sisteme in industrijska postrojenja. Primerni so za vodne in ostale tekočinske medije kot tudi za plinske, kateri ne povzročijo rjavenja materiala. Ventili so tudi v posebnih primerih primerni za oljne medije. Regulatorje je možno vgraditi tako na dovod primarja (tip 45-1 in 45-2), kot tudi v povratek primarja (tip 45-3 in 45-4). 

Preberi več

Prelivni ventil tip 41-73

Prelivni ventil za nastavljive vrednosti od 25 mbar do 28 bar uporaben v industrijskih aplikacijah kot tudi v ogrevalnih omrežjih. Regulator brez pomožne energije, ki je nezahteven za vzdrževanje. Tesnjenje med stožcem in sedežem je skoraj brez trenja, za boljše tesnjenje pa se lahko uporabi tudi stožec z mehkim tesnjenjem. Regulator ima tudi možnost zamenjave pogona in vzmeti.

Preberi več

Reducirni ventil tip 44-2 in varnostno zaporni ventil z vgrajenim reducirnim ventilom tip 44-3

Reducirni ventil in varnostno zaporni ventil za varovanje sistemov daljinskega ogrevanja. Reducirni ventil tip 44-2 je sestavljen iz ventila in pogona z eno delujočo membrano. Na varnostno zaporni ventil tip 44-3 z vgrajenim reducirnim ventilom pa je prirejen pogon z dvema membranama tako, da regulator še vedno deluje, če ena membrana poči. Ventila sta primerna za vodo in v posebnih izvedbah ventila za olje. Ventil tip 44-3 je  TÜV tipsko testiran (za vodo).

Preberi več

Reducirni ventil tip 44-0B in tip 44-1B ter Prelivni ventil tip 44-6B

Ventili uporabni v sistemih daljinskega ogrevanja kot tudi v industrijskih aplikacijah. Ne potrebujejo pomožne energije in so lahki za vzdrževanje. Imajo široko območje nastavitve in enostavno nastavitev željenega tlaka. Ventili so primerni za vodne, plinske in parne (tip 44-0B in 44-6B) medije. Ventili možni tudi v posebnih izvedbah z z oljeodpornimi notranjimi deli, reducirane kvs vrednosti, itd.. Ventili so dobavljivi z notranjim navojem ali s prirobničnim ohišjem (DN15, DN25, DN40 in DN50).

Preberi več

Prelivni ventil tip 44-7 in varnostno prelivni ventil tip 44-8

Ventili se uporabljajo za zaščito sistemov daljinskega ogrevanja. Ventil je sestavljen iz reducirnega ventila in pogona z eno membrano (tip 44-7) oziroma z dvema membranama (tip 44-8), kateri lahko brezmoteno nadaljuje s svojim delovanjem, če se mu ena membrana poškoduje. Ventil tip 44-8 je tudi TÜV tipsko testiran za sisteme z vodo.

Ventili tudi v posebnih izvedbah: specialne kvs vrednosti za DN 15, oljeodpornimi notranjimi deli, itd..

Preberi več

Tripotni regulacijski ventil/Elektični krmilnik z pogonom tip 3226/5757, 3226/5757-7, 3226/5724, 3226/5725

Električni krmilnik za ogrevanje ali pripravo sanitarne vode z motornim pogonom in tripotnim regulacijskim ventilom za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter procesno tehniko. Kombinirana naprava je primerna za majhne podpostaje za daljinsko ali biomasno ogrevanje. Izvedba ventila je možna kot mešalni ali delilni ventil. V ohišje pogona je vgrajen krmilnik, ki je prednastavljen za uporabo v aplikacijah ogrevanja ali v aplikacijah za sanitarno vodo. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo programske opreme TROVIS VIEW. 

Preberi več

Prehodni regulacijski ventil/Elektični krmilnik z pogonom tip 3222/5757, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725

Električni krmilnik za ogrevanje ali pripravo sanitarne vode z motornim pogonom in prehodnim regulacijskim ventilom za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter procesno tehniko. Kombinirana naprava je primerna za majhne podpostaje za daljinsko ali biomasno ogrevanje. V ohišje pogona je vgrajen krmilnik, ki je prednastavljen za uporabo v aplikacijah ogrevanja ali v aplikacijah za sanitarno vodo. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Prehodni temperaturni regulator tip 4u s prirobničnim ohišjem

Temperaturni regulator s prehodnim ventilom za aplikacije hlajenja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator ne potrebuje pomožne energije in ni zahteven za vzdrževanje. Regulator je sestavljen iz tlačno razbremenjenega ventila, vmesnega kosa in regulacijskega termostata s temperaturnim tipalom, na katerem se nastavi želena temperatura.

Preberi več

Tripotni temperaturni regulator tip 8 s prirobničnim ohišjem

Temperaturni regulator z mešalnim ali delilnim tripotnim ventilom za aplikacije ogrevanja ali hlajenja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator je tipsko preizkušen kot temperaturni regulator (TR), temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW) ali kot varnostni temperaturni omejevalnik (STB). Regulator ne potrebuje pomožne energije in ni zahteven za vzdrževanje.

Preberi več

Tripotni temperaturni regulator tip 9 s prirobničnim ohišjem

Temperaturni regulator z mešalnim ali delilnim tripotnim ventilom za aplikacije ogrevanja ali hlajenja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator je tipsko preizkušen kot temperaturni regulator (TR), temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW) ali kot varnostni temperaturni omejevalnik (STB). Regulator ne potrebuje pomožne energije in ni zahteven za vzdrževanje.

Preberi več

Prehodni temperaturni regulator brez pomožne energije tip 43-1 in 43-2

Regulatorji so primerni za sisteme daljinskega ogrevanja, za biomasno ogrevanje in druga domača in industrijska postrojenja. Regulatorji so izvedeni kot temperaturni regulatorji (TR), varnostni temperaturni nadzorniki (STW) ter kot varnostni temperaturni omejevalniki (STB). V posebnih izvedbah s hitroodzivnim termostatom za pretočno pripravo sanitarne vode.

Preberi več

Prehodni temperaturni regulatorji tip 43-5, 43-7 in 43-6

Prehodni temperaturni regulatorji so primerni za sisteme daljinskega ogrevanja (tip 43-5 in 43-7) ter za hladilne aplikacije (tip 43-6). Ventili so na voljo v izvedbah kot temperaturni regulatorji (TR), varnostni temperaturni nadzorniki (STW) in kot varnostni temperaturni omejevalniki (STB). Vsi regulatorji so tipsko testirani po DIN 3440.

Preberi več

Tripotni temperaturni regulator tip 43-3

Tripotni temperaturni regulator brez pomožne energije, izveden kot mešalni ali delilni ventil v aplikacijah za ogrevanje ali hlajenje. Ventili so na voljo kot temperaturni regulatorji (TR), varnostni temperaturni nadzorniki (STW) ali kot temperaturni omejevalniki (STB), odvisno od tipa temperaturnega senzorja. Regulatorji so nezahtevni za vzdrževanje in so tudi tipsko testirani po DIN 3440.

Preberi več

Tlačni reducirni ventil za paro tip 39-2

Reducirni ventil za paro tip 39-2 regulira tlak vodne pare za ventilom na nastavljeno vrednost. Je proporcionalni (P) regulator, ki je nezahteven za vzdrževanje, za delovanje pa ne potrebuje pomožne energije. Ventil je tlačno razbremenjen, tesnjenje med drogom in stožcem je brez trenja in je izvedeno s korozijsko obstojnim kovinskim mehom. Pri pogonu je možna zamenjava vzmeti  in pogona, kar omogoča različne nastavitve območja redukcije pare. Ventil je dobavljiv z delilnikom toka, delilnikom, ki zmanjšuje glasnost-hrup ventila in s tem omogoča tiho obratovanje.Ventil 39-2 je umaknjen iz proizvodnje, nadomešča ga nov tip reducirnega ventila model v prirobnični izvedbi tip 41-23 ali pa manjši model 44-0B, ki je primeren do dimenzij DN50.Povezava na alternativni reducirni ventil :

       - Ventil 41-23

       - Ventil 44-0 B

 

 

Preberi več

Reducirni ventil tip 41-23

 
Reducirni ventil za nastavljive vrednosti od 5 mbar do 28 bar je uporaben tako v industrijskih aplikacijah kot tudi v ogrevalnih omrežjih. Regulator brez pomožne energije, ki je nezahteven za vzdrževanje. Ventil ima standardno vgrajen stožec za zelo nizko stopnjo hrupa, v posebnih izvedbah tudi z delilnikom toka za še nižje stopnje hrupnosti. Regulator ima tudi možnost zamenjave pogona in vzemti.
Preberi več

Prehodni električni regulacijski ventil 3214/3374 in 3214/3274

Tlačno razbremenjeni regulacijski ventil s prirobničnim ohišjem namenjen za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ventil je prav tako primeren za industrijske aplikacije. Ventil ima možnost kombiniranja z več pogoni tako električnimi kot tudi z pnevmatskimi. Električni pogoni so lahko brez ali z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ali odpre ventil.

Preberi več

Prehodni električni regulacijski ventil z varnostno funkcijo tip 3213/5825, 3214/5825, 3214/3374 in 3214/3274

Regulacijski ventil s prirobničnim ohišjem namenjen za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ventil je prav tako primeren za industrijske aplikacije. Ventil ima možnost kombiniranja z več različnimi pogoni, ki imajo različne napajalne napetosti (230V ali 24V), krmilne signale (tritočkovni ali zvezni) in različne potisne sile. Varnostna funkcija v primeru izpada električne energije zapre ali odpre ventil (odvisno od izvedbe).

Preberi več

Prehodni regulacijski ventil tip 3241 in tripotni regulacijski ventil tip 3244 z elektromotornim pogonom 3374 brez varnostne funkcije

Regulacijski ventili s širokim spektrom uporabe za strojegradnjo ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Tripotni ventil je možen kot mešalni ali delilni ventil. Ohišje tripotnega ventila je lahko narejeno iz sive, jeklene ali korozijsko obstojne jeklene litine, ohišje prehodnega ventila pa je tudi iz nodularne litine ali kovanega jekla. Na regulacijski ventil je prigrajen elektromotorni pogon brez varnostne funkcije.

Preberi več

Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom z varnostno funkcijo tip 3241/3374 in z elektrohidravličnim pogonom z varnosnto funkcijo tip 3241/3274

Regulacijski ventili s širokim spektrom uporabe za strojegradnjo ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ohišje ventila je lahko narejeno iz sive, nodularne, jeklene ali korozijsko obstojne jeklene litine in tudi kovanega jekla. Na regulacijski ventil je prigrajen elektromotorni ali elektrohidravlični pogon, ki v primeru prekoračitve temperature ali tlaka v ogrevalnih sistemih zapre ventil. Ventil z pogonom je tipsko preizkušen po DIN 32730.

Preberi več

Prehodni regulacijski ventil tip 3241 in tripotni regulacijski ventil tip 3244 z elektrohidravličnim pogonom 3274 brez varnostne funkcije

Regulacijski ventili s širokim spektrom uporabe za strojegradnjo ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Tripotni ventil je možen kot mešalni ali delilni ventil. Ohišje tripotnega ventila je lahko narejeno iz sive, jeklene ali korozijsko obstojne jeklene litine, ohišje prehodnega ventila pa je tudi iz modularne litine ali kovanega jekla. Na regulacijski ventil je prigrajen elektrohidravlični pogon brez varnostne funkcije.

Preberi več

Regulatorji diferenčnega tlaka ali volumskega pretoka z dodatnim električnim pogonom tip 2488/5857, 2488/5824, 2488/5825, 2488/5757 in tip 2487/5825

Regulator brez pomožne energije za regulacijo temperature in volumskega pretoka in/ali diferenčnega tlaka v sistemih ogrevanja in hlajenja, kombiniran z elektomotornim pogonom. Posebno primeren za vgradnjo v toplotne postaje v sistemih daljinskega kot tudi biomasnega ogrevanja. Priporočljiva je vgradnja v povratek primarja. Regulatorji so nezahtevni za vzdrževanje. Primerni za vodo in druge kapljevite medije.

Preberi več

Kombinirani količinski in temperaturni regulator tip 2488N z električnim pogonom tip 5857

Regulator brez pomožne energije za regulacijo temperature in volumskega pretoka v sistemih ogrevanja in hlajenja, kombiniran z elektomotornim pogonom. Posebno je primeren za vgradnjo v toplotne postaje v sistemih daljinskega kot tudi biomasnega ogrevanja. Priporočljiva je vgradnja v povratek primarja. Regulatorji so nezahtevni za vzdrževanje. Primerni za vodo in druge kapljevite medije.

Preberi več

Prehodni temperaturni regulator tip 1 s prirobničnim ohišjem

Temperaturni regulator s prehodnim ventilom za aplikacije ogrevanja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator ne potrebuje pomožne energije in je nezahteven za vzdrževanje. Regulator je sestavljen iz tlačno nerazbremenjenega ventila in regulacijskega termostata s temperaturnim tipalom, na katerem se nastavi željena temperatura. Regulator je tipsko preizkušen kot temperaturni regulator (TR), temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW) ali kot varnostni temperaturni omejevalnik (STB).

Preberi več

Prehodni temperaturni regulator tip 1u

Temperaturni regulator s prehodnim ventilom za aplikacije hlajenja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator ne potrebuje pomožne energije in ni zahteven za vzdrževanje. Regulator je sestavljen iz regulacijskega ventila, vmesnega kosa in regulacijskega termostata s temperaturnim tipalom, na katerem se nastavi željena temperatura. Ventil je tipsko preizkušen po DIN EN 14597.

Preberi več

Prehodni temperaturni regulator tip 4 s prirobničnim ohišjem

Temperaturni regulator s prehodnim ventilom za aplikacije ogrevanja s širokim nastavitvenim območjem. Regulator ne potrebuje pomožne energije in ni zahteven za vzdrževanje. Regulator je sestavljen iz tlačno razbremenjenega ventila in regulacijskega termostata s temperaturnim tipalom, na katerem se nastavi željena temperatura. Regulator je tipsko preizkušen kot temperaturni regulator (TR), temperaturni nadzornik (TW), varnostni temperaturni nadzornik (STW) ali kot varnostni temperaturni omejevalnik (STB).

Preberi več

Električni pogon ventilov SAMSON tip 5857

Najmanjši pogon z inteligentnim digitalnim ali klasičnim trotočkovnim signalom tip 5857. Električni regulacijski pogon je namenjen za regulacijske ventile ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Pogon je primeren zlasti za montažo na regulacijske ventile tipa 3213, 3222, 3226, 3260 in za kombinirane regulatorje brez pomožne energije (z regulacijo diferenčnega tlaka in volumskega pretoka) tip 2488, pri čemer velja poudariti, da gre za ventile do dimenzije DIN25.

Preberi več

Elektrohidravlični pogon regulacijskih ventilov SAMSON tip 3274 -11 do -23

Regulacijski pogon za vodenje regulacijskih ventilov. Elektrohidravlični hodni pogoni so krmiljeni z električnimi regulacijskimi napravami s tritočkovnim ali zveznim izhodnim signalom.

 

Regulacijske sile do 7300 N.

Imenski hodi 15 in 30 mm.

 

Posebno primeren za vgradnjo na regulacijske ventile serije 240 in 250 ter ventile tip 3214, 3260 ter za kombinirane regulatorje brez pomožne energije tip 42-36E.  Z različnimi ventili Samson tipsko preizkušen po DIN 32730.

Preberi več

Električni regulacijski ventili 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274 in pnevmatski regulacijski ventili 3260/2780, 3260/3372, 3260-1, 3260-7 Tripotni venttil tip 3260

Regulacijski ventili je namenjen za uporabo kot mešalni ali razdelilni ventili v strojegradnji ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Tropotni ventil v kombinaciji z več vrstami regulacijskih motornih pogonov in v kombinacijami s pnevmatskimi regulacijskimi pogoni.

Preberi več

Električni regulacijski ventili 3260/3274, 3260/3374 in pnevmatski regulacijski ventili 3260/3372, 3260-1, 3260-7

Regulacijski ventili so namenjeni za uporabo kot mešalni ali razdelilni ventili v strojegradnji ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Tripotni ventil v kombinaciji z več vrstami regulacijskih motornih pogonov in v kombinacijami s pnevmatskimi regulacijskimi pogoni.

Preberi več

Tripotni električni regulacijski ventili tip 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 in pnevmatski regulacijski ventili tip 3226/2780-1, 3226/2780-2

Regulacijski ventil je namenjen za uporabo kot mešalni ali delilni ventil, za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Na ventil je možno pritriditi različne pogone za različne obratovalne pogoje (pogon brez ali z varnostno funkcijo - pogonski drog noter/ven). Posebna izvedba ventila po DVGW normah.

Preberi več

Prehodni električni regulacijski ventil tip 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 in pnevmatski regulacijski ventil tip 3222/2780-1, 3222/2780-2

Regulacijski ventil je namenjen za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Izvedbe priključkov na ventilu so lahko notranji navoj, zunanji navoj ali prirobnično ohišje. Ventil ima možnost kombiniranja z več pogoni tako električnimi kot tudi z pnevmatskimi. Električni pogoni so lahko brez ali z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ali odpre ventil.

Preberi več

Prehodni električni regulacijski ventil tip 3222N/5857

Regulacijski ventil je namenjen za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ventil je primeren tudi za vgradnjo v industrijske aplikacije. Izvedbe priključkov na ventilu so lahko notranji navoj, zunanji navoj ali z navojnimi prirobnicami.

Preberi več

Prehodni električni regulacijski ventil tip 3213/5857, 3213/5824 in tip 3214/5824, 3214/3374, 3214/3274 in pnevmatski regulacijski ventil tip 3213/2780 in tip 3214/2780-2

Regulacijski ventil s prirobničnim ohišjem namenjen za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ventil je prav tako primeren za industrijske aplikacije. Ventil ima možnost kombiniranja z več pogoni tako električnimi kot tudi z pnevmatskimi. Električni pogoni so lahko brez ali z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ali odpre ventil.

Preberi več

Električni pogon brez varnostne funkcije tip 5824 in električni pogon z varnostno funkcijo tip 5825

Električni regulacijski pogon za regulacijske ventile ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije ter procesne tehnike in industrijska energetska omrežja. Zlasti primeren je za montažo na regulacijske ventile tipa 3222, 3213, 3214, 3226, 3260 V2001, kot tudi za kombinirane regulatorje brez pomožne energije (z regulacijo diferenčnega tlaka in volumskega pretoka) tip 2487...2495, ter 42-36E in 42-37E. Pogoni so izvedeni tako brez varnostne funkcije kot tudi z varnostno funkcijo.

Preberi več

Centralna odčitovalna enota M-Bus števcev TROVIS 5488

TROVIS 5488 se uporablja v omrežjih ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije za vključitev števcev na vodilo M-Bus in impulznih števcev v nadzorni sistem. Gateway M-Bus merilnik pretvori brane ali shranjene podatke v Modbus podatke, kar omogoča merilnikom, da se jih vgradi v centralni nadzorni sistem (CNS). Nanj lahko priklopimo do 32 števcev skladno z EN 1434-3. Dodatno je naprava opremljena še z 16 vhodi za štetje impulzov, tako da nanj lahko priklopimo še vodomere.

Preberi več

Programabilni krmilnik (PLC) TROVIS 5571

PLC regulator izveden kot prostonastavljiv regulator za poljubno aplikacijo ali prednaložen z aplikacijami za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo, vodenje aplikacije s toplotno črpalko in postrojeni z več kombiniranimi kotli.

 

Funkcije:

 

- Prostoprogramabilen po IEC 61131 s programom IsaGraf;

- 6 programskih jezikov;

- Popolnoma grafičen osvetljen zaslon z udobnim vnosnim in besedilnim prikazom;

- Predizdelane standardne funkcije/funkcijski bloki;

- Univerzalni vhodi z možnostjo ločenega konfiguriranja;

- Kalibriranje tipal za vsak vhod za tipalo;

- Modbus komunikacija s pomočjo nadrejene Modbus in podrejene Modbus funkcije;

- Priključitev Modbus podrejene enote, tudi prek modema (RS-232);

- Komunikacija po števčnem vodilu (M-bus) z do tremi števci.

 

 

Preberi več

Sobni regulator za posamično regulacijo 5572

Digitalni regulator za regulacijo sobne temperature posameznega prostora z ogrevanjem in hlajenjem.

Lastnosti:

 

- Neposreden dostop do načinov obratovanja: samodejno obratovanje - časi rabe - časi nerabe;

- Prikaz zahtevane sobne vrednosti in izmerjene sobne temperature med obratovanjem;

- Ločeno izbiranje treh časov rabe za vsak posamezni dan v tednu;

- Počitniški program z lastno zahtevano vrednostjo;

- Parametriranje in konfiguriranje neposredno na napravi ali s pomočjo postaje za upravljanje in spremljanje;

- Komunikacija prek Modbus vmesnika za integracijo v sistemsko tehniko TROVIS 5500;

- Dobavljiva razširitvena naprava za kompleksne regulacijske funkcije.

 

Preberi več

Digitalni regulator za ogrevanje in daljinsko ogrevanje TROVIS 5575

Krmilnik za ogrevanje in daljinsko ogrevanje-hlajenje TROVIS 5575 za vremensko odvisno regulacijo ogrevanja dveh regulacijskih krogov in kroga sanitarne vode z možnostjo razširitve na več krogov s povezavo regulatorjev preko vodila naprav. Krmilnik ima prednastavljenih cca. 100 primerov postrojenj, do katerih imamo dostop in so lahko nastavljivi. Krmilnik se lahko nastavi tudi preko programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Digitalni regulator za ogrevanje in daljisnko ogrevanje TROVIS 5576

Krmilnik za ogrevanje in daljinsko ogrevanje-hlajenje TROVIS 5576 za vremensko odvisno regulacijo ogrevanja dveh regulacijskih krogov in kroga sanitarne vode z možnostjo razširitve na več krogov s povezavo regulatorjev preko vodila naprav. Krmilnik s komunikacijo za CNS nadzor preko Modbus RTU protokola in možnostjo nadgraditve z M-Bus komunikacijo za priklop do treh kalorimetrov. Krmilnik ima prednastavljenih cca. 100 primerov postrojenj, do katerih imamo dostop in so lahko nastavljivi.

Preberi več

Legendarni krmilnik - digitalni regulator ogrevanja TROVIS 5579

Regulator ogrevanja TROVIS 5579 je eden izmed naj inteligentnejših krmilnikov kot tudi eden izmed najpogosteje uporabljenih krmilnikov na evropskem tržišču. Krmilnik samodejno skrbi za optimalno porabo energije v vašem ogrevnem sistemu. Poskrbi lahko za regulacijo toplotne postaje, regulacijo kotlovskega ogrevanja, regulacijo sanitarne vode, regulacijo solarnega kolektorja, za urnike in vodenje črpalk sistema kot je npr. obtočna, cirkulacijska črpalka, itd..  To je le nekaj lastnosti, ki jih nudi regulator 5579. S priklopom na WEBixy pa boste imeli neprekinjen on-line dostop do podatkov vašega ogrevnega sistema in porabe od kjerkoli preko interneta.

Preberi več

Web Modul TROVIS 5590

Web Modul - WEBixy je vmesnik za oddaljeno upravljanje komunikacijskih regulatorjev serije TROVIS 5500 z možnostjo arhiviranja in alarmiranja preko standardnih spletnih brskalnikov (Explorer, Firefox, itd.). Grafična slika postrojenja in priključenih naprav na regulatorju je prosto nastavljiva in se lahko individualno izdela za naročnika. Grafična slika postrojenja nam omogoča vključitev temperaturnih vrednosti, simbolov in stikal, katera lahko uporabljamo, upravljanje z urniki, itd.. Dostop je zaščiten s štirimi nivojskimi gesli.

Preberi več

Električni krmilnik za pretočno pripravo sanitarne vode tip 5724 z motornim pogonom brez varnostno funkcijo ali tip 5725 z motornim pogonom z varnostno funkcijo

Električni pogon z vgrajenim digitalnim krmilnikom brez ali z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ventil, v kombinaciji z ventilom tipa 3222N, 3222, 3226, 3260, 2488N in 2488, se uporablja za pretočno pripravo sanitarne vode v manjših in srednjih stanovanjskih enotah, ki so priključene na daljinsko ogrevanje. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo konfigurirne in parametrirne programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Električni krmilnik za ogrevanje tip 5725-7 z motornim pogonom z varnostno funkcijo

Električni pogon z vgrajenim digitalnim krmilnikom z varnostno funkcijo, ki v primeru izpada električne energije zapre ventil, v kombinaciji z ventilom tipa 3222N, 3222, 3226, 3260, 2488N in 2488 se uporablja v manjših in srednjih sistemih za regulacijo enega ogrevalnega kroga glede na zunanjo temperaturo ali glede na nastavljeno sobno temperaturo. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo konfigurirne in parametrirne programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Električni krmilnik za pretočno pripravo sanitarne vode tip 5757 z motornim pogonom

Električni pogon z vgrajenim digitalnim krmilnikom v kombinaciji z ventilom tipa 3222N, 3222, 3226, 3260, 2488N in 2488 se uporablja za pretočno pripravo sanitarne vode v manjših in srednjih stanovanjskih enotah, ki so priključene na sisteme daljinskega ogrevanja. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo konfigurirne in parametrirne programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Električni krmilnik za ogrevanje tip 5757-7 z motornim pogonom

Električni pogon z vgrajenim digitalnim krmilnikom v kombinaciji z ventilom tipa 3222N, 3222, 3226, 3260, 2488N in 2488 se uporablja v manjših in srednjih sistemih za regulacijo enega ogrevalnega kroga glede na zunanjo temperaturo ali glede na nastavljeno sobno temperaturo. Konfiguriranje, parametriranje, diagnostika in nadzorna online povezava je možna s pomočjo konfigurirne in parametrirne programske opreme TROVIS VIEW.

Preberi več

Programska oprema TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Enotna programska oprema za zagon, konfiguriranje in upravljanje različnih naprav SAMSON z možnostjo medsebojnega komuniciranja. TROVIS VIEW deluje v Windows okolju in lahko preko povezovalnega kabla med napravo in PC-jem neposredno komuniciramo z regulatorji, pogoni, itd..  Uporablja se tudi za arhiviranje, izpis in preverbo zagonskih in/ali servisnih storitev.

Preberi več

Regulator za daljinsko ogrevanje TROVIS 5475

Regulator daljinskega in centralnega ogrevanja TROVIS 5475 je legendarni krmilnik, ki je v 10-tisočih vgrajen v sisteme daljinskega ogrevanja v Munchnu, Berlinu, Krefeldu, itd. in seveda tudi v Ljubljani in ostalih slovenskih mestih. Krmilnik iz leta 1991 ima dolgo tradicijo in je bil nadgrajen z novo generacijo serije 5575, ki je aktualna za današnjo prodajo.

Preberi več