Nove aplikacije za TROVIS 55xx krmilnike z grafičnim prikazovalnikom in 55Bluetooth modulom

 

Na voljo sta dve aplikaciji, ki zagotavljata dva različna nivoja daljinskega dostopa na krmilnike:

  • TROVIS 55Home, ki uporabnikom omogoča omejen dostop do vseh pomembnih podatkov na uporabniškem nivoju krmilnika. Aplikacija prav tako nadomešča sobni krmilnik TROVIS 5570;

 

                    

 

  • TROVIS 55Pro, ki tehnikom in inženirjem omogoča dostop do vseh podatkovnih točk do 99 krmilnikov preko prilagojenih seznamov.

 

                               

Nova različica Trend-Viewer-ja omogoča vpogled v temperaturne grafe in izhodne podatke preteklih 14 dni, mogoče tudi za krmilnike brez grafičnega prikazovalnika (samo TROVIS 5576 IN 5579). Dodatno je možno odčitavanje ter spreminjanje konfiguracije krmilnika, prav tako kreiranje TROVIS-VIEW datotek.

Uporaba aplikacije TROVIS 55Pro v neposredni bližini krmilnika je mogoča z 55Bluetooth modulom (samo za krmilnike TROVIS 5573 in 5578), ki omogoča prenos datotek med pametnim telefonom in krmilnikom.