Nova direktiva o tlačni opremi 2014/68/EU

 

Evropska direktiva o tlačni opremi 97/23/EC bo nadomeščena z Direktivo 2014/68/EU. Direktiva 2014/68/EU sovpada z novo pravno zakonodajo (NLF). Proizvajalci tlačne opreme morajo zato preveriti in prilagoditi metode CE oznake z navezujočo dokumentacijo, da bo ustrezala novi direktivi.

Direktiva bo v celoti veljala in bo zavezujoča od 19. julija 2016. Direktive se do tega datuma ne sme navajati. Potrditve in certifikati artiklov, proizvedeni po direktivi 2014/68/EU, bodo izdani šele po tem datumu. Izjave o skladnosti proizvajalcev ostajajo v veljavi do 18. Julija 2016, kot je navedeno v 48. členu nove direktive.